Cut & Paint Book

Ürün Açıklaması

Çocuğun kişiliğinin temellerinin atıldığı, ilgi ve yeteneklerinin belirlendiği 0-6 yaş dönemi, “kritik dönem” olarak adlandırılmaktadır. Çocuk daha sonraki yaşlara oranla öğrenmeye daha yatkın olduğu bu kritik dönemde temel bilgi ve becerileri edinmektedir. Kritik dönem, çocuğun kişilik gelişimi, fiziksel ve bilişsel becerileri kadar dil becerileri açısından da çok önemlidir. Kritik dönemi geçirmeden yabancı bir dil ile tanışan çocukların ileride yaşıtlarına göre o dile daha yatkın olduğu görülmektedir. Ana dili dışında başka bir dille doğal bir etkileşim içinde bulunduğunda, çocuğun dil becerilerinin -özellikle konuşma ve dinleme- daha etkin bir biçimde geliştiği gözlemlenmektedir. Çocuklara okul öncesi dönemde yabancı dil edindirmenin amacı ana dildeki gibi iletişimsel değildir. Bu dönemin asıl amacı, çocuklara kendi dilleri ve kültürleri dışında başka dillerinde olduğunu fark ettirmek ve yabancı dil öğrenmeye olan ilgilerini arttırmaktır. Bu amaca ulaşmanın en güzel yolu da oyunlardan, şarkılardan, tekerlemelerden oluşan doğal bir öğrenme ortamı oluşturarak dolaylı yoldan bir dil edinimi sağlamaktır. Ancak, bu doğal öğrenme ortamının sağlıklı yapılandırılması gerekir. Çünkü erken yaşlarda edinilen olumsuz duyguların ve tutumların daha sonra olumlu davranışlara dönüştürülmesi oldukça zordur. Erken yaşlarda yabancı dille buluşma süreci bu yüzden beraberinde önemli sorumlulukları da gerektirmektedir. LEARN ENGLISH STARTER bu sorumluluğu üstlenen bir oyun arkadaşıdır.

Öğrencilere verilen internet şifresi ile birçok çizgi film, şarkı klibi, karaoke uygulamaları
uygulayabilme ve seyredebilme imkanı sunmaktadır.