Educational Posters 2

Educational Posters 2


Satın Al

Ürün Açıklaması

Değerli öğretmenlerimizin sınıfta toplu eğitim aracı olarak kullandıkları kelime öğretmeye yönelik kitaplarımızda da kullandığımız görsellerin yer aldığı posterleri "educational posters" olarak adlandırdık. 

Posterlerde kullanılan karakterlerin; yardımcı alıştırma kitabında ve yaprak testlerde kullanılan karakterlerle aynı olması öğrencilerimizin görsel çağrışım yoluyla öğrenmesini desteklemektedir.

Poster setleri iki kademeden oluşmaktadır.

At the fair
Space
Superlatives 1
Superlatives 2
Body parts
Country
Daily routines
Stores
Family tree
Feelings
Food and drinks
Games and sports
Television programmes
Irregular verbs 1
Irregular verbs 2
Personality types
Preposition 1
Preposition 2
Shapes, lines and measures
What’s the matter?