Focus On 11 Vocabulary Book

Ürün Açıklaması

YKS-5 sınavında en sık çıkan kelimelerin çeşitli alıştırmalar ve çoktan seçmeli sorularla işlendiği kitabımızda her biri 60 çoktan seçmeli 10 test olmak üzere toplam 1,100 soru bulunmaktadır.