Focus On 11 Reading Book

Ürün Açıklaması

Öğrencilerin okuma becerilerini arttırmaya yönelik, paragraf, anlam bütünlüğünü sağlayan cümleyi bulma, anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma, İngilice-Türkçe, Türkçe İngilizce çeviri, diyalog ve durum soru tiplerini içeren 750 sorudan oluşmaktadır.